Etiket - lütfü kaan özdemir

Uygulamalı Oyun Terapisi, Masal Terapisi Ve Çocuklarla Bdt Eğitimi (Bdot)

UYGULAMALI OYUN TERAPİSİ, MASAL TERAPİSİ VE ÇOCUKLARLA BDT EĞİTİMİ (BDOT) Oyun terapisi eğitimi, masal terapisi ve çocuk BDT eğitimi ile birlikte verilmektedir. Böylece katılımcılar hem oyun terapisi hem masal terapisi hem de çocuklarda bilişsel davranışçı terapi uygulayıcı sertifikasına hak kazanır. Bu programda katılımcıların, her üç yöntemi de bütünleşik bir şekilde uygulayabilmesi için dünyadaki örnekleri incelenerek Lütfü Özdemir tarafından tasarlanmıştır. Çocuklarla...

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

UYGULAMALI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ BDT EĞİTİMİ HAKKINDA Bilişsel davranışçı terapi eğitimi ya da kısa adıyla BDT eğitimi hakkında bilgi vermeden önce şunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Bu terapi yöntemi dünyada bilimsel olarak en etkili terapi yöntemlerinin başında gelmektedir. Psikoterapi teknikleri her geçen gün gelişmektedir. Elli yıl önce kullanılan terapi teknikleri ile şu anda kullanılan yöntemler arasında büyük farklar bulunmaktadır. Özellikle...

Öğrenme Kuramları

Öğrenme kuramları. 1-Klasik Koşullanma: organizmanın bir tepki vermesine neden olan bir uyaran başka bir uyaranla eşleştiğinde ikinci uyaran da zamanla organizmanın aynı tepkiyi vermesine yol açar. Örneğin elektrik şoku(koşullanmamış uyaran) organizmada korku tepkisi(koşullanmamış tepki) yaratır.  Elektrik şoku sistematik olarak kırmızı bir ışıkla(koşullanmış uyaran) birlikte verilirse bir süre sonra kırmızı ışık tek başına gösterildiğinde organizmada korku tepkisi(koşullanmış tepki) yaratır. (daha&helliip;)

Bilişsel Hatalar

Bilişsel Hatalar Aşırı genelleme Bu sınıfta birçok kişi benden zeki     keyfi çıkarsama cinsel olarak açık kafalı olsan çok daha mutlu bir ilişkimiz olurdu  değişim yanılgısı ya benimlesin ya bana karşı   ya hep ya hiç et yanmamış olsaydı bu piknik başarılı olacaktı        seçici odaklanma kendimi huzursuz hissettiğime göre tehlikede olmalıyım     duygusal çıkarsama sistemle savaşamazsın            kontrol yanılgısı bütçede her ay...

Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe

Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) genel bir psikoterapi sınıfıdır ve bir çok yaklaşım bu sınıflandırma içinde sayılabilir. Bu yaklaşımlar, Rasyonel Duygu-Davranış Terapisi-Rational Emotive Behavior Therapy, Cognitive Therapy, Rasyonel Davranış Terapisi-Rational Behavior Therapy, Rasyonel Yaşam Terapisi-Rational Living Therapy, Şema Odaklı Terapi-Schema Focused Therapy, ve Diyalektik Davranış Terapisi-Dialectical Behavior Therapy olarak sıralanabilir. 
Müstakil olarak ortaya çıkan ilk bilişsel davranışçı...

Bilişsel Davranışçı Terapi İLKELERİ

Bilişsel Davranışçı Terapi İLKELERİ İLKE: BDT, hastanın kendisine ve sorunlarına yönelik olarak bilişsel terimlerle oluşturulmuş, sürekli gelişen bir formulasyona dayandırılmaktadır. Bu formulasyonda erken çocukluk deneyimleri, biyolojik faktörler ve bu deneyimler sonucunda oluşan temel inançlar ve düşünceler, işlevsel olmayan inanışlar sonucunda hangi stratejiyi kullandığı, hangi yaşam olaylarının şemayı harekete geçirerek hastalığın ortaya çıkmasını sağladığı, düşünce biçimiyle bağlantılı olarak ne...

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi Çözüm Odaklı Terapi nin gelişimi son altmış yılda birçok araştırmacı ve uygulayıcı tarafından elde edilen bulgular (araştırmacı ve uygulayıcılar arasındaki araştırmalar) temelinde olmuştur. Bu süreçte, Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından yapılan çalışmalar kilit önemdedir. Bu alandaki önemli araştırma kurumları ise Palo Alto Mental Araştırmalar Merkezi ile Milwaukee...

Hedef Koymak üzere Çözüm Odaklı Terapi Araçları

Hedef Koymak üzere Çözüm Odaklı Terapi Araçları Danışmanın sorunun detaylarını ortaya çıkarmak üzere harcadığı çaba, danışanın yaşamında istemediği şeyleri ve işe yaramayan teşebbüslerin aşırı vurgulanmasına neden olabilir ve hem danışmanın hem de danışanın çözüme ilişkin umudunun kaybolması ile sonuçlanabilir. Çözüm Odaklı Terapi’da danışman, danışanı gelecekte ya da mevcut durumda sorunun etkisinin azaldığı ya da sorunun tamamen yok olduğu zamanların detaylı...

Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri

Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri Problemden Bağımsız Konuşma İnsanların hayatları sorunlarının toplamından daha fazlasını içerir. Problemden bağımsız konuşma sırasında danışman, danışanın kaynak ve güçlü yanlarını ortaya çıkarması ya da farkına varmasını sağlamak üzere çaba sarf eder. Becerisizliklerin altını çizmek yerine danışanın becerilerinin gelişmiş olduğu alanlar kurulur. İlaveten, gelecekte bir çözüm bulmak üzere danışanın geçmiş ve mevcut becerilerinden de faydalanılabilir ve bu danışanın...