Etiket - Çözüm Odaklı Terapi Varsayımları

Çözüm Odaklı Terapi Varsayımları

Çözüm Odaklı Terapi Varsayımları Faydalılık, Çözüm Odaklı Terapi’nin uygulanmasında kilit öneme sahip bir kavramdır ve görüşme sırasında ya da sonrasında (iki görüşme arasındaki dönemde) danışanın perspektifinden yaşananlar olarak görülebilir. Soruna ilişkin çok kapsamlı bir teori olmaktan ziyade, Çözüm Odaklı Terapi danışan açısındna faydalı soruların sorulmasına imkan veren bir dizi varsayımdan oluşur. Bunlar: Danışanlara ilişkin varsayımlar Her danışan kendine özgüdür. Danışanlar hem...