Etiket - Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi Çözüm Odaklı Terapi nin gelişimi son altmış yılda birçok araştırmacı ve uygulayıcı tarafından elde edilen bulgular (araştırmacı ve uygulayıcılar arasındaki araştırmalar) temelinde olmuştur. Bu süreçte, Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından yapılan çalışmalar kilit önemdedir. Bu alandaki önemli araştırma kurumları ise Palo Alto Mental Araştırmalar Merkezi ile Milwaukee...