Etiket - bilişsel terapi

Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu

Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu Doç. Dr. Hakan Türkçapar   Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme Bilişsel Terapinin ilk aşaması hastanın yarı yapılandırılmış bir biçimde klinik olarak değerlendirilmesidir. Bu klinik değerlendirme aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Başvuruya yol açan sorun Sorunun özellikleri, tanımlanması, tetikleyicileri, danışanın sorunla ilgili fikri, soruna ilişkin daha önceki çözüm çabaları Şu anki yaşam Koşulları Şu an nerede yaşıyor, ne...