Etiket - Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe

Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe

Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) genel bir psikoterapi sınıfıdır ve bir çok yaklaşım bu sınıflandırma içinde sayılabilir. Bu yaklaşımlar, Rasyonel Duygu-Davranış Terapisi-Rational Emotive Behavior Therapy, Cognitive Therapy, Rasyonel Davranış Terapisi-Rational Behavior Therapy, Rasyonel Yaşam Terapisi-Rational Living Therapy, Şema Odaklı Terapi-Schema Focused Therapy, ve Diyalektik Davranış Terapisi-Dialectical Behavior Therapy olarak sıralanabilir. 
Müstakil olarak ortaya çıkan ilk bilişsel davranışçı...