Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi Çözüm Odaklı Terapi nin gelişimi son altmış yılda birçok araştırmacı ve uygulayıcı tarafından elde edilen bulgular (araştırmacı ve uygulayıcılar arasındaki araştırmalar) temelinde olmuştur. Bu süreçte, Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından yapılan çalışmalar kilit önemdedir. Bu alandaki önemli araştırma kurumları ise Palo Alto Mental Araştırmalar Merkezi ile Milwaukee...

Hedef Koymak üzere Çözüm Odaklı Terapi Araçları

Hedef Koymak üzere Çözüm Odaklı Terapi Araçları Danışmanın sorunun detaylarını ortaya çıkarmak üzere harcadığı çaba, danışanın yaşamında istemediği şeyleri ve işe yaramayan teşebbüslerin aşırı vurgulanmasına neden olabilir ve hem danışmanın hem de danışanın çözüme ilişkin umudunun kaybolması ile sonuçlanabilir. Çözüm Odaklı Terapi’da danışman, danışanı gelecekte ya da mevcut durumda sorunun etkisinin azaldığı ya da sorunun tamamen yok olduğu zamanların detaylı...

Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri

Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri Problemden Bağımsız Konuşma İnsanların hayatları sorunlarının toplamından daha fazlasını içerir. Problemden bağımsız konuşma sırasında danışman, danışanın kaynak ve güçlü yanlarını ortaya çıkarması ya da farkına varmasını sağlamak üzere çaba sarf eder. Becerisizliklerin altını çizmek yerine danışanın becerilerinin gelişmiş olduğu alanlar kurulur. İlaveten, gelecekte bir çözüm bulmak üzere danışanın geçmiş ve mevcut becerilerinden de faydalanılabilir ve bu danışanın...

Çözüm Odaklı Terapi Varsayımları

Çözüm Odaklı Terapi Varsayımları Faydalılık, Çözüm Odaklı Terapi’nin uygulanmasında kilit öneme sahip bir kavramdır ve görüşme sırasında ya da sonrasında (iki görüşme arasındaki dönemde) danışanın perspektifinden yaşananlar olarak görülebilir. Soruna ilişkin çok kapsamlı bir teori olmaktan ziyade, Çözüm Odaklı Terapi danışan açısındna faydalı soruların sorulmasına imkan veren bir dizi varsayımdan oluşur. Bunlar: Danışanlara ilişkin varsayımlar Her danışan kendine özgüdür. Danışanlar hem...

Çözüm Odaklı Terapi

“Kısaca” Çözüm Odaklı Terapi Dört Aşama Ne istiyorsunuz? Bu isteğinizin gerçekleştiğinizi nasıl anlayacaksınız? Bu isteğinize erişmek için mevcut durumda ne yapıyorsunuz? İsteğinize yakınlaştığınızda neyle karşılaşacaksınız? Üç İlke(1): Bozulmayanı tamir etmeye gerek yoktur. İşe yarayanı bulun ve uygulayın. İşe yaramayanı bir kez daha uygulamayın: Farklı bir şey yapın. “Sorun” Kavramı İnsanlar sorunlara sahip olduklarından ve daha iyisine sahip olma arzusunda olduklarından yardım arayışında olurlar. Geleneksel yaklaşımlar soruna odaklanır ve çözüm...

Çözüm Odaklı Terapi Nedir ?

Çözüm Odaklı Terapi nedir? Çözüm – “Sorunlar” değil Çözümler Danışman danışana gelecekte problemle karşılaşması durumunda ne yapması gerektiğini tanımlamak noktasında yardımcı olur. Başka bir deyişle, problemler çözüleceğine çözümler inşa edilir. Bu süreçte neyin istenmediğinden ziyade neyin istendiği ve problem ortaya çıktığında kimin ne yapacağının tanımlanması önemlidir. Danışman, danışanın geçmişte çözümün olduğu döneme ya da mevcut durumda çözümün üretildiği günümüze ilişkin farkındalığını...