Blog

Başarılı bir Bilişsel Davranışçı Terapi için gerekli koşullar

Başarılı bir Bilişsel Davranışçı Terapi için gerekli koşullar motivasyon işbirliği hedef belirleme tedavi rasyonelinin iyi anlaşılması tedavi hızının ayarlanması aile bireylerinin tedaviye dahil edilmesi ayaktan tedavi ev ödevlerinin iyi düzenlenmesi ve yapılması aşırı doz alkol ve anksiyolitik ilaç kullanımının olmaması uygun terapist özellikleri ve terapötik ilişkinin niteliği

Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin artı yönleri

Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin artı yönleri: analitik yönteme göre sonucun daha kısa sürede alınıyor olması alınan sonuçları ölçeklerle nesnel olarak ölçülebilmesi kullanılan yöntemlerin sorun odaklı, net, somut ve kolay anlaşılır özellikler taşıması hataların tedavi rasyonelini daha kolay anlaması tedaviye uyumun daha iyi olması yaklaşımın çeşitli meslek gruplarına kolay öğretilebilmesi yaşam kalitesini yükseltmesi ruh sağlığının tedavisi kadar korunmasında da etkili...

Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu

Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu Doç. Dr. Hakan Türkçapar   Bilişsel Terapide Klinik Değerlendirme Bilişsel Terapinin ilk aşaması hastanın yarı yapılandırılmış bir biçimde klinik olarak değerlendirilmesidir. Bu klinik değerlendirme aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Başvuruya yol açan sorun Sorunun özellikleri, tanımlanması, tetikleyicileri, danışanın sorunla ilgili fikri, soruna ilişkin daha önceki çözüm çabaları Şu anki yaşam Koşulları Şu an nerede yaşıyor, ne...

Uygulamalı Oyun Terapisi, Masal Terapisi Ve Çocuklarla Bdt Eğitimi (Bdot)

UYGULAMALI OYUN TERAPİSİ, MASAL TERAPİSİ VE ÇOCUKLARLA BDT EĞİTİMİ (BDOT) Oyun terapisi eğitimi, masal terapisi ve çocuk BDT eğitimi ile birlikte verilmektedir. Böylece katılımcılar hem oyun terapisi hem masal terapisi hem de çocuklarda bilişsel davranışçı terapi uygulayıcı sertifikasına hak kazanır. Bu programda katılımcıların, her üç yöntemi de bütünleşik bir şekilde uygulayabilmesi için dünyadaki örnekleri incelenerek Lütfü Özdemir tarafından tasarlanmıştır. Çocuklarla...

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

UYGULAMALI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ BDT EĞİTİMİ HAKKINDA Bilişsel davranışçı terapi eğitimi ya da kısa adıyla BDT eğitimi hakkında bilgi vermeden önce şunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Bu terapi yöntemi dünyada bilimsel olarak en etkili terapi yöntemlerinin başında gelmektedir. Psikoterapi teknikleri her geçen gün gelişmektedir. Elli yıl önce kullanılan terapi teknikleri ile şu anda kullanılan yöntemler arasında büyük farklar bulunmaktadır. Özellikle...

Öğrenme Kuramları

Öğrenme kuramları. 1-Klasik Koşullanma: organizmanın bir tepki vermesine neden olan bir uyaran başka bir uyaranla eşleştiğinde ikinci uyaran da zamanla organizmanın aynı tepkiyi vermesine yol açar. Örneğin elektrik şoku(koşullanmamış uyaran) organizmada korku tepkisi(koşullanmamış tepki) yaratır.  Elektrik şoku sistematik olarak kırmızı bir ışıkla(koşullanmış uyaran) birlikte verilirse bir süre sonra kırmızı ışık tek başına gösterildiğinde organizmada korku tepkisi(koşullanmış tepki) yaratır. (daha&helliip;)

Bilişsel Hatalar

Bilişsel Hatalar Aşırı genelleme Bu sınıfta birçok kişi benden zeki     keyfi çıkarsama cinsel olarak açık kafalı olsan çok daha mutlu bir ilişkimiz olurdu  değişim yanılgısı ya benimlesin ya bana karşı   ya hep ya hiç et yanmamış olsaydı bu piknik başarılı olacaktı        seçici odaklanma kendimi huzursuz hissettiğime göre tehlikede olmalıyım     duygusal çıkarsama sistemle savaşamazsın            kontrol yanılgısı bütçede her ay...

Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe

Bilişsel Davranışçı Terapiler Tarihçe Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) genel bir psikoterapi sınıfıdır ve bir çok yaklaşım bu sınıflandırma içinde sayılabilir. Bu yaklaşımlar, Rasyonel Duygu-Davranış Terapisi-Rational Emotive Behavior Therapy, Cognitive Therapy, Rasyonel Davranış Terapisi-Rational Behavior Therapy, Rasyonel Yaşam Terapisi-Rational Living Therapy, Şema Odaklı Terapi-Schema Focused Therapy, ve Diyalektik Davranış Terapisi-Dialectical Behavior Therapy olarak sıralanabilir. 
Müstakil olarak ortaya çıkan ilk bilişsel davranışçı...

Bilişsel Davranışçı Terapi İLKELERİ

Bilişsel Davranışçı Terapi İLKELERİ İLKE: BDT, hastanın kendisine ve sorunlarına yönelik olarak bilişsel terimlerle oluşturulmuş, sürekli gelişen bir formulasyona dayandırılmaktadır. Bu formulasyonda erken çocukluk deneyimleri, biyolojik faktörler ve bu deneyimler sonucunda oluşan temel inançlar ve düşünceler, işlevsel olmayan inanışlar sonucunda hangi stratejiyi kullandığı, hangi yaşam olaylarının şemayı harekete geçirerek hastalığın ortaya çıkmasını sağladığı, düşünce biçimiyle bağlantılı olarak ne...

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi

Çözüm Odaklı Terapi Tarihçesi Çözüm Odaklı Terapi nin gelişimi son altmış yılda birçok araştırmacı ve uygulayıcı tarafından elde edilen bulgular (araştırmacı ve uygulayıcılar arasındaki araştırmalar) temelinde olmuştur. Bu süreçte, Milton Erickson, Gregory Bateson, John Weakland, Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından yapılan çalışmalar kilit önemdedir. Bu alandaki önemli araştırma kurumları ise Palo Alto Mental Araştırmalar Merkezi ile Milwaukee...