Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin artı yönleri:

1-analitik yönteme göre sonucun daha kısa sürede alınıyor olması

2-alınan sonuçları ölçeklerle nesnel olarak ölçülebilmesi

3-kullanılan yöntemlerin sorun odaklı, net, somut ve kolay anlaşılır özellikler taşıması

4-hataların tedavi rasyonelini daha kolay anlaması

5-tedaviye uyumun daha iyi olması

6-yaklaşımın çeşitli meslek gruplarına kolay öğretilebilmesi

7-yaşam kalitesini yükseltmesi

8-ruh sağlığının tedavisi kadar korunmasında da etkili olması

Lütfü Kaan Özdemir - Lütfü Özdemir - Terapi - Terapist - Psikoloji - Psikoterapi

Lütfü Kaan Özdemir – Lütfü Özdemir – Terapi – Terapist – Psikoloji – Psikoterapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TARİHİ

Bilişsel ve davranışçı teorileri oluşturan kavramlar , psikolojinin birbilim olarak doğmasından çok önce ortaya çıkmıştır. Biliş ve davranışkavramlarının kökleri milat öncesine kadar dayanmaktadır. İnsanlar varoldukları süre boyunca bedenlerini, zihinlerini ve düşüncelerini anlamayaçalışmış ve bunlar üzerine fikirler üretmişlerdir.Platon, bu fikirlerin bilinenen eski örneklerini üretmiştir. Platon , gerçek dünya olarak kurguladığıidealar dünyasının ancak zihinsel süreçlerle (ör hatırlayarak)kavranabileceğini, görünen somut dünyanın ise gerçek dünyanın biryansıması olduğunu düşünmüştür.Descartesda kavramların gelişmesiaçısından aynı şekilde önemli bir yapı taşı olarak durmaktadır.(15-16 yy).“düşünüyorum öyleyse varım” sözü, kendi varlığını zihni ile göstermesiaçısından önem taşımaktadır. Zihin beden dualizmi , zihnin bedenden ayrıolması ayrı işleyişlere sahip olmaları teorisi psikolojide yansımasını bulacakve bilişsel ve davranışçı teoriler buna uygun olarak ayrı teoriler olarakşekillenecektir.Eski çağlarda yaşamış olan filozof ve din kurucuları , “kendine yardım“ konularına oldukça fazla değinmişlerdir. Dünyada en fazla okunan kendineyardım kitaplarının din kitapları olduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklara görebilinen ilk BD terapist “Buddha”dır. Kişilerin gereksiz yaşanan acıdan nasılkurtulacakları üzerine düşünmüş , her şeyi olduğu gibi kabullenmekgerektiğini söylemiştir. Bir diğer filozofSocratesinsanlara soru sorarakyanlış düşünceleri ortaya çıkartan bir yöntem uygulamış ve insanın kendisinianlaması ile ilgilenmiştir. Önemli bir diğer filozof daEpiktetusolup batıdünyasının ilk bilişsel BD terapisti olduğu söylenmektedir. Ona göre “insanıinciten ya da ona engel olan şey kişinin kendi düşünceleri yorumları ya daolaylara verdiği tepkilerdir. İnsan dışındaki olayları değiştiremez ama kenditepkilerini düzenleyebilir. Dünyanın kendi kurallarına uymasını beklersekendisine hayal kırıklığına uğramak için fırsat yaratmış olur”.Davranışçılığın gelişmesindeLocke’da önemli birrol oynamıştır.Locke’un en önemli fikirlerinden biri insanın dünyaya bembeyaz bir kağıtparçası olarak geldiği görüşüdür(tabula rasa) . bu görüşe göre insan dünyayagelirken herhangi bir bilgi ya da yatkınlık getirmemekte , tüm bilgiyideneyimleri yoluyla edinmektedir. Daha sonraları bu görüş davranışçılığınen önemli tezlerinden biri olmuştur.Doğu dünyasındaİbn-i Sina’nındediği gibi “Ruhsal bir hayal gücüvardır. Bu güç hastalıkları oluşturabildiği gibi var olan rahatsızlıkları daortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün–imgeleme-emirlerine itaatetmek zorundadır.” cümlesinde ruh-beden ilişkisini vurgulamaktadır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
%d blogcu bunu beğendi: